Lake Diamond Villas & Residences është një
mrekulli arkitekturore moderne e zhytur
plotësisht në mjediset e saj natyrore kombinuar
me panoramën frymëzuese të liqenit. 

Një komunitet i bazuar tek familja, aventurat, harmonia dhe lidhja me natyrën.
Në rrugëtimin tuaj drejt një të ardhmeje më të lumtur, ju mund ta gjeni veten
duke jetuar tek Lake Diamond Villas & Residences.

Në kodrën mbi Liqenin Artificial të Tiranës, Lake Diamond Villas është destinacioni për këdo që kërkon të lidhet përsëri me natyrën, familjen dhe miqtë. Ky është drejtimi juaj i ri për një jetë me pranë natyrës por sërish afër qytetit!